Rumag er vestlandets største leverandør av skilt og dekor

Siden oppstarten i 1970 har vi i Rumag skilt og reklame opparbeidet oss en unik kompetanse innenfor vårt felt. Prosjektene og utfordringene har vært mange opp gjennom tiden og alle prosjekter har lært oss noe nytt. Vi har derfor ledende kompetanse innen sikkerhets- og informasjonsskilting både on- og offshore, og leverer komplette prosjektløsninger for store og små kunder i henhold til gjeldende lover og regler.

Skilt og dekor omfatter et stort produktområde og mulighetene og variasjonene er mange. Vi tar alle typer oppdrag og skal være en foretrukket leverandør for de kvalitetsbevisste.

Ingen prosjekt er for store eller små, om det er skilt; bannere, flagg, bil- eller vindusdekor. Med en skiltallianse i ryggen er vi også beredt på å ta oppdrag i Norge og ut i hele verden om det trengs.

Vår viktigste oppgave er å levere kvalitet i alle ledd og sikre en håndverksmessig korrekt produksjon og ferdigstillelse. Vi kan også være behjelpelig med design og utforming av logoer og videre profileringsarbeid. Uansett hvor og hvordan du ønsker å profilere din bedrift hjelper vi deg med å finne den beste løsningen.

Rumag er en leverandør fra A til Å.

Montasje og installasjon

Vårt team av montører har lang erfaring med montasje av skilt og dekorløsninger. Ingen jobber er for høyt og ingen er for små. Vi montere de fleste steder og sørger alltid for en god og sikker installasjon som holder i mange år. Vi går aldri på kompromiss med vår egen eller andres sikkerhet.

Våre montører installerer der kunden har behov for installasjon, Stavanger, Rogaland, Norge, Europa, Asia. Vi har vært på de fleste steder.

Design

Med egne designere på huset har vi stor faglig kompetanse for å hjelpe deg med akkurat ditt behov. Det være seg små enkle designoppgaver eller større mer kompliserte kreative løsninger. Du får alt fra en leverandør med stort fokus på kvalitet.

Kvalitet og miljø

Som en av de aller første og av de svært få i Norge har vi siden 2016 vært sertifisert iht kvalitetstandarden ISO 9001:2015 og Miljøstandarden ISO 14001:2015. I vårt daglige virke har vi stort fokus på kvalitet, og vår påvirkning på miljøet.

Kvalitet i produkter, leveranser og kundeoppfølging er våre viktigste mål. Vi jobber med kontinuerlig forbedring for hele virksomheten som skal komme våre kunder til gode.

Vi arbeider for økt holdbarhet. Vi vil hele tiden strebe etter å minimere miljøpåvirkningen. Råvarer, energi og andre ressurser skal brukes effektivt og med respekt for miljøet. Fokus på gjennvinning og gjenbruk. Miljøhensyn skal gjennomsyre hele verdikjeden og utgjør en integrert del av våre prosesser.

Miljø

Rumag Skilt og Reklame AS skal være en langsiktig og anerkjent leverandør i markedet. Vi arbeider for økt holdbarhet for å sikre en bærekraftig bruk av ressurser. Vi vil hele tiden strebe etter å minimere miljøpåvirkningen, fokusere på vår påvirkningsmulighet for forebygge klimaendringer.

Råvarer, energi og andre ressurser skal brukes effektivt og med respekt for miljøet og redusere avfall, verne biologisk mangfold og økosystemer. Vi skal ha fokus på gjenvinning og gjenbruk.

Miljøhensyn skal gjennomsyre hele verdikjeden og utgjør en integrert del av vår innkjøpsprosess. Som sertifisert virksomhet skal vi oppfylle alle aktuelle krav i vår samsvarsforpliktelse, gjeldende standard, og alle lover og forskrifter som omfatter vår virksomhet.

Miljø er etablert i alle ledd og ledes av vår øverste ledelse.

Kvalitet

Rumag Skilt og Reklame AS skal være en langsiktig og anerkjent leverandør i markedet. Kvalitet i produkter, leveranser og kundeoppfølging er våre viktigste mål. Vi jobber med kontinuerlig forbedring for hele virksomheten som skal komme våre kunder til gode.

Som sertifisert virksomhet skal vi oppfylle alle aktuelle krav i gjeldende standard, og alle lover og forskrifter som omfatter vår virksomhet. Kvalitet er etablert i alle ledd og ledes av vår øverste ledelse.

HMS

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil vi kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og enda større medvirkning blant de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

Sertifiseringer

Rumag er ISO-sertifisert på kvalitet etter standard ISO 9001:2015. Sertifiseringen er gjort av BSI og vi er tildelt sertifikat nr. FM 663865. På Miljø er vi også sertifisert. Gjeldende standard er ISO 14001:2015.

Etikk

Alle medarbeidere hos Rumag skal følge de etiske retningslinjer vi har og disse er basert på norske og internasjonale regler for etikk i arbeidslivet.

Trivsel på arbeidsplassen

For å nå målene våre må vi ha engasjerte, motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Dette får vi gjennom trivsel på arbeidsplassen, ved å gi utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider samt faglig utvikling internt og eksternt.